رشد 45 درصدی میزان تحویل روزانه کود اوره از شرکت پتروشیمی شیراز در سال گذشته

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،
میزان تحویل روزانه کود اوره از شرکت پتروشیمی شیراز در سال 97 از رشد 45 درصدی در مقایسه با سال قبل و منحصرا به صورت کیسه برخوردار بوده است که این موضوع حداقل در یک دهه اخیر بی سابقه می باشد.ضمن اینکه کود اوره فله ای به میزان 10 هزار تن به این شرکت در اوایل زمستان سال گذشته تخصیص یافت، که پس از کیسه گیری در انبارهای سازمانی به مقاصد شهرستانی ارسال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید