تمدید قرارداد عاملیت کارگزاران اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

 با توجه به اتمام قراد داد کارگزاران توزیع نهادههای کشاورزی و شروع سال جدید کارگزاران طرف قرارداد استان مبادرت به عقد قرارداد عاملیت جهت خرید نهاده های کشاورزی نموده اند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید