ارسال کیسه گونی به استان خوزستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم

باتوجه به نیاز مناطق سیل زده کشور، تعداد 2300 تخته کیسه گونی نایلونی جهت احداث سیل بند به استان خوزستان ارسال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید