ارسال کود از مازندران به 6 استان کشور

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از ارسال کود از این استان به استانهای قزوین، قم،زنجان،گلستان ،مرکزی و آذربایجان شرقی در سال 97 خبرداد. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: در طول سال 97 ، 1390 تن کود کشاورزی از نوع کلرورپتاسیم در راستای تامین کود موردنیاز بخش کشاورزی به مقصد 6 استان کشور حمل شد.

وی افزود کودهای حمل شده به مقاصد این استانها از محل انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران صورت گرفت

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید