عملیات حسابرسی عملکرد سال 1397 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی مدیریت امور مالی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

بر اساس قرارداد منعقده با سازمان حسابرسی عملیات حسابرسی عملکرد سال 1397 با حضور گروه جدید حسابرسی از اواخر سال 1397 شروع گردیده و طبق برنامه ریزی به عمل آمده گزارش حسابرسی حداکثر تا پایان مرداد ماه 1398 ارائه خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید