به گزارش روابط عمومی شركت خدمات حمايتی كشاورزی گيلان:

آموزش به کارگزاران استان گيلان

گزارش برگزاری دوره های آموزشی مختص کارگزاران

برگزاری دوره آموزشی کود های ریز مغذی و گوگرددار به انضمام دوره عملی نمونه برداری خاک وجلسه توجیهی کارگزاران درخصوص اصول بازار یابی وفروش ومبحث مهم باشگاه کشاورزان درتاریخ 95/04/23 با اجتماع حدود یکصد تن ازکارگزاران ومسئولین فنی آنها در سالن اجتماعات مرکز آموزش کشاورزی رشت.

برگزاری دوره آموزشی دانه های روغنی بامحوریت کشت بذور کلزا درتاریخ 95/06/03  منطبق با سیاست ارقام مورد نظر دراستان وحضور 60تن ازکارشناسان حوزه زراعت و60 تن از کارگزاران رسمی شرکت ومسئولین فنی آنها جمعا 120 نفردرسالن شهدای سازمان جهادکشاورزی.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید