ارجاع قیمت برآورد کارشناسی به کمیته فنی و بازرگانی

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز : با عنایت به بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت مناقصه حفاظت فیزیکی و امور نگهبانی و اختلاف بیش از 10 درصدی قیمت برآوردی اولیه با پیشنهاد دهنده نفر اول بدلیل افزایش 36 درصدی شورای حقوق و دستمزد وزارت کار،‌ موضوع جهت بررسی کارشناسی به کمیته فنی و بازرگانی دفتر مرکزی ارجاع گردید.  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید