ارسال ماشین آلات وکالتی شرکت طوس فدک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز :

     در راستای تعیین و تکلیف ماشین آلات فروش وکالتی نزد شرکت و با عنایت به مجوز صادره از سوی مدیر محترم ماشین آلات،‌ تعداد 32 دستگاه سمپاش موجود در انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی البرز متعلق به شرکت طوس فدک به نماینده شرکت طی صورتجلسه ای تحویل و ارسال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید