کود مورد نیاز کشاورزان استان گلستان تأمین شده است

حمید هزار جریبی ، مدیر شرکت  خدمات حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان ؛با بیان اینکه هیچ مشکلی برای تأمین کود در استان وجود ندارد گفت: کود مورد نیاز کشاورزان استان تأمین شده است وی  در ادامه افزود :  در سال جاری تاکنون  بالغ  بر8260 تن  انوع کود شیمیایی  تامین  شده است وی همچنین  با اشاره به تلاش دفتر مرکزی شرکت و  ریاست محترم  سازمان جهاد کشاورزی استان گفت :برنامه ریزی شد  امسال کشاورزان در زمینه تأمین کود هیچ مشکلی نداشته باشند؛ در حال حاضر و در این فصل نیز کودهای پایه فسفاته ازته و پتاسه  مورد نیاز کشاورزان با عنایت به کشت بهاره به اندازه کافی در اختیار بهره برداران قرار گرفته است.

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید