پیشرفت عملیات عمرانی نمایشگاه نهاده های کشاورزی استان البرز

جناب مهندس علی اكبر ندرلو مدير محترم شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان البرز خبر داد:

 با عنایت به دستور مدیرعامل محترم و عضو هیات مدیره شركت خدمات حمايتی كشاورزی در خصوص تسریع در اجرای عملیات عمرانی نمایشگاه دائمی نهاده های کشاورزی، تاكنون عمليات خاکبرداری و تسطیح ، دیوار کشی ، نرده کشی و . . . در اين نمايشگاه صورت پذیرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید