بازگشایی پاکات استعلام بهای بکارگیری خودروهای استیجاری درسامانه دولتی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل،

بازگشایی پاکات استعلام بهای بکارگیری خودروهای استیجاری درسامانه دولتی مورخه 26 فروردین ماه سالجاری در محل دفتر مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل برگزار و پیمانکار برنده مشخص و تعیین گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید