توزیع انواع کودشیمیایی بین کشاورزان استان البرز

به گزارش معاون مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

طی سال 1397 بیش از 13/2 هزارتن انواع کود های کشاورزی ازته ، فسفاته و پتاسه بین کشاورزان و بهره برداران استان البرز از طریق کارگزاران مجاز توزیع  نهاده کشاورزی صورت گرفته است . طبق برنامه ابلاغی سال 1397، بیش از88/6 درصد کود های ازته ، 70 درصد کود های فسفاته و بالغ بر 105 درصد کودهای پتاسه در سطح استان البرز جذب گردیده و در مجموع نسبت به سال 1396توزیع انواع کود های کشاورزی حدود 23 درصد افزایش داشته است . با عنایت به بارش های جوی و تامین منابع آبی در دراز مدت ، پیش بینی می شود ظرفیت تقاضای کشاورزان و بهره برداران در استان البرز در سال جاری بدلیل افزایش سطح زیرکشت محصولات زراعی  بیشتر شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید