صدور 84 فقره گواهینامه آموزشی ویژه کارگزاران در استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از صدور 84فقره گواهینامه آموزشی با عنوان (تهیه و تولید کودهای ریزمغذی) ویژه کارگزاران فعال تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در استان مازندران خبرداد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران،

گواهینامه های آموزشی صادره در راستای ارتقاء سطح دانش و آگاهی کارگزاران علاقه مند صورت گرفته و براساس برنامه ریزی های صورت گرفته روند برگزاری دوره آموزشی ویژه کارگزاران در سال جدید با جدیت بیشتری ادامه خواهد یافت.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید