بازدید معاون سازمان از انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

در روز شنبه مورخ  24/01/98 معاون بهبود تولیدات گیاهی و مدیر زراعت از انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بازدید نمودند و روند تامین و حمل و نقل کود مورد بررسی قرار گرفت.

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید