کودشیمیایی بین کارگزاران توزیع شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

بر اساس اعلام واحد بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در سه ماهه زمستان سال 97 مقدار 875/162/33 کیلوگرم کود شیمیائی در بین کارگزاران استان توزیع شده است که از این مقدار ، کود شیمیائی ازته 692/882/25 کیلوگرم ، فسفاته 783/562/5 کیلوگرم و پتاسه 400/717/1 کیلوگرم بوده است.

از مقدار 875/162/33 کیلوگرم توزیعی در سه ماهه زمستان 97 ، 944/730/16 کیلوگرم آن در اسفندماه توزیع شده است که نسبت به مدت مشابه در سال 96 حدود 20 درصد افزایش داشته است .

در فروردین ماه سال جاری نیز مقدار 000/170/2 کیلوگرم کود در بین کارگزاران توزیع شده است که از این مقدار ، حدود 000/275 کیلوگرم آن در تعطیلات نوروز به انجام رسیده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید