جلسه ستاد کود استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

جلسه کمیته کود و تغذیه گیاهی استان با حضور مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی، نماینده مرکز تحقیقات و بازرسی و شکایات و نیز نماینده حراست سازمان جهاد کشاورزی و سایر اعضای جلسه تشکیل گردید و وضعیت و مشکلات کود استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید