برگزاری جلسه و نشست مدیر استان با نمایندگان مدیریت امور مالی و حقوقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

در مورخ 98/1/25 آقایان رضا رحمتی کارشناس محترم مدیریت امور مالی و رضا سرایی کارشناس محترم مدیریت محترم حقوقی و امور قراردادها با حضور در استان البرز در خصوص موضوعات مطروحه با مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز جلسه ای برگزار نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید