کشتی وان تانگ سانی پهلودهی کرد

به گزارش ر ابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی،

در راستای برنام ابلاغی و به منظور تامین و تدارک کودشیمیایی فسفاته، کشتی وان تانگ سانی حامل کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل گرانوله که در تاریخ 98/1/20 وارد بندرگاه بندر امام شده بود. در تاریخ 98/1/25 پهلودهی و عملیات تخلیه آغاز شد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید