عقد قرارداد واردات بذر گلرنگ

به گزارش روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذرونهال،

قراداد واردات میزان 60تن بذر گلرنگ از کشور چین با حضور نمایندگان شرکت، مدیر فنی و بهبود کیفیت بذر و  معاون بازرگانی ، انعقاد گردید.

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید