مكاتبه مديريت استان كهگيليويه و بويراحمد با سازمان تأمين اجتماعي استان جهت صدور و محاسبه مفاصا حساب كارگزاران اين استان با توجه به پايان سال مالي قبل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان كهگيلويه و بوير احمد،
پيرو مكاتبه ي سازمان تإمين اجتماعي استان كهگيلويه و بويراحمد با مديريت شركت خدمات حمايتي جهت صدور بيمه ي كارگري براي افراد فعال در كارگزاري ها اين مديريت متناسب با بيلان مالي كارگزاري هاي استان، اقدام به مكاتبه با سازمان تأمين اجتماعي جهت تعيين و صدور مفاصا حساب كارگزاران وابسته به اين شركت در استان جهت طي كردن روال معمول كرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید