عملیات نمونه برداری از کود سولفات آمونیوم گرانول

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،
در راستای نظام کنترل و تضمین کیفیت کودهای شیمیایی نماینده واحد فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس با حضور در محل تولید کود سولفات آمونیوم اقدام به نمونه برداری و جهت تأیید سلامت و استاندارهای مربوط به آزمایشگاه ارسال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید