جلسه بازگشایی پاکات مناقصه حمل ونقل درون استانی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه،
جلسه بازگشایی پاکات مناقصه بارگیری،  حمل وتخلیه ۲۵۰۰۰ تن نهاده های کشاورزی درون استانی درتاریخ ۱۳۹۸/۱/۱۰در دفترکار مدیریت استان با حضور اعضای کمیسیون معاملات ،مسئول حراست استان کرمانشاه ،نماینده سامانه ستاد در استان ونماینده شرکت کنندگان درمناقصه ازطریق سامانه ستاد برگزار  وپس از بررسی پیشنهادات واصله مناقصه تجدید شد‌.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید