برگزاری مناقصه بین المللی سال جاری ستاد شرکت

 روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گزارش داد: هم اکنون مناقصه عمومی بین المللی یک مرحله ای خرید 30000*3 تن متریک کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل  گرانوله با حضور اعضاء محترم کمیسیون معاملات ستاد در حال برگزاری می باشد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید