بررسی قرارداد خودرو های استیجاری و بازدید از وضعیت ماشین آلات استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی،

در مورخ 21 فروردین ماه سال 1398 همکاران محترم امور اداری ستاد جهت بازدید از وضعیت ماشین آلات و بررسی قرارداد خودروهای استیجاری در استان خراسان رضوی حضور بهم رسانیدند ، در ابتداء   جلسه ای در دفتر مدیرجهت خیر مقدم و هماهنگی با مسئولین واحدها و ارائه مسائل و رفع مشکلات تشکیل گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید