تجديد قرارداد بين كارگزاران نهاده هاي كشاورزي و مديريت شركت خدمات حمايتي استان كهگيلويه و بويراحمد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان كهگيلويه و بويراحمد،
با اغاز سال جديد  و با توجه به تغيير نرخ برخي از كود هاي توزيعي توسط شركت خدمات حمايتي مديريت شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد اقدام به تجديد قرار داد في ما بين اين مديريت و كارگزاران فعال استان كهگيلويه و بويراحمد براساس فرمت جديد قراردادهاي ارسالي از طرف شركت مركز نمودند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید