دیدار مدیر جهاد کشاورزی آمل با مدیر استان مازندران

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل به عنوان یکی از شهرستانهای قطب کشاورزی استان مازندران با مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران دیدار کرد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران،

در این دیدار که در اتاق کارمهندس سلطانی مدیر شرکت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران برگزار شد مهندس اسلامی مدیر جهادکشاورزی شهرستان آمل با تقدیر از زحمات و تلاش های مهندس سلطانی در تامین به موقع کودهای مورد نیاز شهرستان آمل بر تقویت همکاری بین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آمل به عنوان یکی از استانهای قطب در تولیدات بخش کشاورزی در سال رونق تولید تاکید کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید