گزارش پهلو دهی کشتی باتیس حامل 43194 تن سوپر فسفات تریپل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان،

در تاریخ 19/01/98  روز دوشنبه ، ساعت 20:30کشتی باتیس ، حامل 43194 تن کود سوپرفسفات تریپل در اسکله شهید رجایی - بندرعباس پهلو دهی شد. و عملیات تخلیه از کشتی به انبارهای اسکله شهید رجایی ، آغاز گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید