گزارش اقدامات انجام شده در اسفند ماه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان،

گزارش اقدامات انجام شده از تاریخ 25/11/97 لغایت 25/12/97

 

عنوان اقدام

ردیف

تدارک و توزیع انواع کود شیمیایی ماکرو مغذی شامل:

اوره 1795،پتاس 115، سوپر فسفات تریپل 68 ،دی آمونیوم فسفات 124(تن)

1

 

 

ارائه اطلاعات هواشناسی به کلیه کشاورزان به صورت سامانه تلفنی 1559 و مشاوره فنی در خصوص نهاده های کشاورزی به کشاورزان مراجعه کننده به شرکت از طریق باشگاه کشاورزان

 

2

 

 

نظارت فنی و کنترل کیفی انواع کودهای شیمیایی

3

 

 

15 مورد بازدید از انبار کارگزاران کود در سطح استان

( تعدادی از این بازدیدها مشترکا با کمیته نظارت کود سازمان جهاد کشاورزی استان صورت پذیرفته است.)

4

توزیع 2500 کیلوگرم بذر گندم رقم چمران 2 طبقه گواهی شده

5

برگزاری مزایده جهت فروش 150 تن گندم گواهی شده بوجاری نشده

6

مراجعه به انبارهای کارگزاران و نمونه برداری از کودهای ارسالی به انبارهای آنهاو انبارهای سازمانی و فرستادن نمونه ها به آزمایشگاه

7

شرکت در جلسات کمیته فنی کود و بذر استان

8

تخلیه 37 هزار تن کود اوره کشتی بهدخت

9

کیسه گیری و بارگیری 7961 تن کود اوره از اسکله شهید رجایی –بندرعباس به سایر استانها (به صورت فله و کیسه )

10

انجام عملیات انبار گردانی درسطح انبارهای سازمانی و انبارهای استیجاری اسکله شهید رجایی بندرعباس

11

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید