تاًمین و تدارک کود شیمیای اوره به منظور سرک مناطق گرمسیری و معتدل

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی،

در راستای تاًمین و تدارک کود شیمیای اوره به منظور سرک مناطق گرمسیری و معتدل، کشتی بهدخت سفر0133 حامل 45 هزارتن کود شیمیایی اوره شرکت پتروشیمی پردیس در تاریخ 18 فروردین ماه وارد بندرگاه بندر عباس شد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید