برگزاری جلسه کارگروه مواد کودی استان البرز

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

 به منظور چگونگی توزیع کودهای اوره فله در سطح استان و کارگزاری ها جلسه ای با حضور معاون تولیدات گیاهی ،‌مدیر زراعت ،‌مدیر حراست سازمان جهاد کشاورزی و مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان برگزار گردید. در این جلسه در خصوص معرفی مستقیم کشاورزان عمده برای خرید اوره فله و همچنین ارسال کود فله به کارگزاری ها و . . . تصمیم گیری گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید