تاًمین و تدارک کودهای فسفاته

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی،

در راستای اجرای برنامه ابلاغی درخصوص تاًمین و تدارک کودهای فسفاته، کشتی وان تانگ سانی حامل کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل گرانوله در تاریخ 98/1/20 وارد بندرگاه امام(ره) گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید