گزارش بازدید مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز و مدیر محترم مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج ومعاون محترم حراست شرکت از مجتمع شمیائی آبیک

به گزارش رابط روابط عمومی مجتمع شیمیائی آبیک،

در روز سه شنبه مورخ 20/1/98 جناب آقای مهندس ندرلو مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و جناب آقای مهندس قائمی سرپرست محترم مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج و جناب آقای قاسمی معاون محترم حراست شرکت و هیئت همراه از مجتمع بازدید نمودند و جناب آقای مهندس سلیمی مدیر مجتمع ضمن خوشامدگوئی ، سال نو را به مهمانان تبریک و برای آنان آرزوی موفقیت نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید