گزارش بازدید مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز و مدیر محترم مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج ومعاون محترم حراست شرکت از مجتمع شمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی مجتمع شیمیائی آبیک،

در روز سه شنبه مورخ 20/1/98 جناب آقای مهندس ندرلو مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و جناب آقای مهندس قائمی سرپرست محترم مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج و جناب آقای قاسمی معاون محترم حراست شرکت و هیئت همراه از مجتمع بازدید نمودند و جناب آقای مهندس سلیمی مدیر مجتمع ضمن خوشامدگوئی ، سال نو را به مهمانان تبریک و برای آنان آرزوی موفقیت نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید