افزایش راندمان تولید منوط به مصرف بموقع کودهای شیمیایی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اعلام کرد؛ افزایش 30 درصدی راندمان تولید وابسته به مصرف بموقع کودهای شیمیایی می باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین،

رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین در دیدار با مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بیان نمود؛ کود مورد نیاز کشاورزان استان باید با هماهنگی و تلاش همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تأمین شود. استفاده به موقع از کودهای کشاورزی بیش از 30 درصد در راندمان تولید محصول اثر گذار است.

وی بیان نمود؛ با توجه به شرایط آب و هوایی و بارندگی های اخیر بایستی با استفاده از کودهای مناسب راندمان تولید محصول را بالا برد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید