برگزاری دوره آموزشی کودهای ریزمغذی و روش های بازاریابی در مازندران

دوره آموزشی کودهای ریزمغذی و روش های بازاریابی ویژه کارگزاران تحت پوشش به میزبانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در راستای افزایش دانش و آگاهی کارگزاران تحت پوشش یک دوره آموزشی با عنوان کودهای ریزمغذی  و روش های بازاریابی با حضور کارگزاران فعال تحت پوشش در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در استان مازندران در هتل نوید ساری برگزار شد. در ابتدای این دوره آموزشی آقای مهندس طباطبایی مدیر بازرگانی داخلی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با اشاره به ضرورت های توانمند سازی کارگزاران تحت پوشش به دانش روز گفت:شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در راستای حمایت نهاده ای از بخش کشاورزی برنامه های بسیار خوبی را تدارک دیده است که حمایت از تولیدات داخلی انواع کودهای کشاورزی ، توزیع بدون محدودیت کودهای ریزمغذی ، تحویل کود با قیمت پایین تر از بازار به کشاورزان و هم چنین کاهش هزینه های حمل و نقل نهاده ها از آن  جمله اند. در ادامه این دوره آموزشی آقای دکتر رمضانپور محقق و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران و هم چنین خانم دکتر طهماسبی مدرس دانشگاههای مازندران به صورت مبسوط موضوعات مرتبط با کاربرد کودهای ریزمغذی گوگرددار و هم چنین روش های بازاریابی را برای کارگزاران حاضر در دوره آموزشی تشریح کردند. در پایان هم جلسه پرسش و پاسخ برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید