دیدار رئیس ، معاونین و مدیران ارشد سازمان با مدیر استان مازندران

رئیس، معاونین و مدیران ارشد سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران با مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از نزدیک دیدار کردند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران،

در این دیدار که در اتاق کار مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران و با حضور مهندس عزیزاله شهیدی فر رئیس سازمان جهاد کشاورزی و مهندس شکوهی معاون تولیدات گیاهی، مهنس نگهدار معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی ، دکتر فلاح معاون توسعه مدیریت و منابع، مهندس عطایی نژاد معاون امور دام و مهندس بهادری مدیر ترویج، مهندس خلیلی رئیس اداره روابط عمومی ،مهندس برارزاده مدیر حراست،مهندس احمدی حاجی مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی مازندران برگزار شد.

مهندس شهیدی فر با قدردانی از زحمات و تلاش های مدیر و کارکنان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در تامین و توزیع به موقع نهاده های کشاورزی در سال 97 بر استمرار این روند با صلابت و تلاش بیشتر در سال 98 تاکید کردند.

در این دیدار هم چنین مهندس سلطانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران با قدردانی از تشریف فرمایی ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی و معاونین گرامی و مدیران ارشد سازمان جهاد کشاورزی مازندران به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از حمایت های برادرانه و دلسوزانه رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی، معاونین و مدیران استانی و شهرستانی در تحقق اهداف شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در استان مازندران قدردانی نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید