بازدید از کارخانه تولیدی گلسان بافت تبریز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

در راستای نظارت بر کیفیت و فرآیند تولید کیسه خالی ، روز یکشنبه مورخ 18/1/98 معاونت فنی و تولیدی بهمراه کارشناس تولید این مدیریت، جهت بازدید وکنترل کیسه های تولیدی درکارخانه گلسان بافت تبریز حضور یافته ودرجریان بازدید بطور تصادفی از کیسه گونی های تولیدی با شماره ثبت کودی 55807 چندین کیسه انتخاب و مورد کنترل و آزمایش قرار گرفت ، مراتب طی صورتجلسه ای به مدیریت توزیع و نگهداری دفتر مرکزی ارسال گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید