نمونه برداری از کود سولفات پتاسیم استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،
در راستای نظام کنترل و تضمین کیفیت کودهای شیمیایی حضور نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در خصوص نمونه برداری از کود سولفات پتاسیم ارسالی از شرکت صنعت پتاس آسیا موجود در انبارهای شرکت هم اکنون.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید