برگزاری اولین مناقصه استان مرکزی در سال جدید

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات،

در استان مرکزی  مناقصه عملیات بارگیری ،حمل و تخلیه مقدار 14000 تن انواع نهاده های کشاورزی مورخ هجدهم فروردین از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید