گزارش برگزاری دوره آموزشی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

 در اجرای برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی ، به منظور ترویج و کشت دانه های روغنی بخصوص کلزا ، معرفی کودهای غیرتکلیفی و نقش آنها در تغذیه گیاهان ، معرفی باشگاه کشاورزان یک کلاس آموزشی با حضور کارگزاران استان و کارشناسان شرکت در روز یکشنبه مورخ 31/5/95 در محل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان تشکیل گردید.

در این کلاس آموزشی جناب آقای مهندس شهیاد بعنوان مدرس از راه اندازی و افتتاح باشگاه کشاورزان در هفته دولت و ارائه خدماتی چون برقراری سامانه 1559 ، پیش بینی هواشناسی ، صدور کارت اعتباری و آزمون خاکشناسی خبر دادند و در این راستا فیلم افتتامیه باشگاه کشاورزان استان قزوین به نمایشی گذاشته شد و در ادامه آموزشهایی در زمینه معرفی ارقام جدید کلزا و مزیت کشت آنها و همچنین معرفی کودهای غیر تکلیفی و مزیت استفاده آنها در افزایش عملکرد و در پایان در خصوص صدور رسید کشاورز و فاکتور فروش از طریق سیستم هوشمند توضیحاتی ارائه و پس از پاسخگویی به سوالات حاضرین کلاس آموزشی به پایان رسید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید