چهارمین نشست فصلی معاونین بهبود تولیدات گیاهی و مدیران زراعت سراسر کشور در استان مازندران برگزار شد.

این نشست با حضور جناب آقای مهندس کشاورز معاون محترم زراعت،جناب آقای مهندس مهاجر مجری محترم طرح توسعه  کشت دانه های روغنی کشور،جناب آقای مهندس رسولی عضو محترم هیات مدیره و معاون امور بازرگانی شرکت خدمات حمايتی كشاورزی و ساير مديران كل برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید