حمل بذر کلزای هیبریدی فرانسوی به 17 استان کشور

به گفته مهندس علی اکبر ندرلو مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز :

به گفته مهندس علی اکبر ندرلو مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز 6 رقم بذر کلزای هیبریدی فرانسوی به میزان 50 تن در مدت زمان کمتر از 24 ساعت با تلاش و کوشش شبانه روزی پرسنل آن مدیریت بین 17 استان کشور براساس جدول توزیعی ارسال گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید