تامین و توزیع انواع کودهای کشاورزی در مازندران به 90 هزار تن رسید.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از تامین و توزیع 90 هزار تن انواع کود کشاورزی برای بخش کشاورزی استان مازندران از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران علی محسنی با اعلام این خبر گفت از ابتدای سال جاری تاکنون 90 هزار تن انواع کود کشاورزی شامل ازته، فسفات آمونیوم، سوپرفسفات تریپل، سولفات پتاسیم، کلرورپتاسیم ، سولفات آمونیوم، سولفات روی و کودهای ماکرو از نوع کامل و آلی برای بخش کشاورزی مازندران تامین و از این میزان 64 هزار تن انواع کود توسط 240 کارگزار و عامل توزیع تعاونی و خصوصی تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در بین کشاورزان متقاضی در سراسر استان  مازندران توزیع و مقدار 26 هزار تن کود نیز برای مصارف ماههای بعد به خصوص برای کشت های مجدد برنج در انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ذخیره سازی گردید. وی با اشاره به استقبال زایدالوصف کشاورزان برنجکار استان مازندران در زیر کشت مجدد بردن اراضی شالیزاری خود افزود خوشبختانه مشکل کمبود کودهای کشاورزی پرمصرف درحال حاضر در استان مازندران وجود ندارد و کشاورزان متقاضی کود استان می توانند برای تهیه کودهای موردنیاز خود به کارگزاران تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سراسر استان مازندران مراجعه نمایند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید