آموزش اصول تغذیه گیاهی و انواع کودها و ریز مغذی ها در خراسان جنوبی

کلاس آموزشی کارگزاران در خصوص آشنایی با اصول بازاریابی کشاورزی و آشنایی با اصول تغذیه گیاهی و انواع کودها و ریز مغذی ها توسط مديريت شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان خراسان جنوبی برگزار گردید

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید