برگزاری کلاس اموزش آشنایی با ارقام جدید بذور دانه های روغنی کلزا و بازاریابی و فروش نهاده های کشاورزی در بندرعباس

کلاس اموزش آشنایی با ارقام جدید بذور دانه های روغنی کلزا و بازاریابی و فروش نهاده های کشاورزی با حضور مهندس استاد سرپرست محترم شرکت خدمات حمايتی كشاورزی استان هرمزگان،دکتر عسکری عضو محترم هئیت علمی و محقق مرکز تحقیقات کشاورزی استان هرمزگان و کارشناسان زراعت و کارگزاران و کشاورزان فعال استان در سالن پیارم مدیریت جهاد کشاورزی بندرعباس برگزار گردید

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید