بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی از مزرعه نمونه آستان قدس رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

ورود آقای مهندس عباس کشاورز معاون محترم وزیر در امور زراعت ، رئیس و عضو هیئت مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به مشهد مقدس  در 29 اسفند ماه سال 1397 و استقبال آقای مهندس وظیفه دان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی از آقای مهندس عباس کشاورز و آقای دکتر وفابخش قائم مقام آقای مهندس کشاورز . 

ضمنا در مورخ 1 فروردین ماه سال 1398 از مزرعه نمونه آستان قدس رضوی بازدید بعمل آوردند .   

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید