تخصیص سهمیه کود سرک تولید کنندگان بذور گندم و جو در استان قزوین در ایام نوروز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛با توجه به بارش نزولات آسمانی در سال جاری و درخواست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قزوین مبنی بر تأمین کودهای شیمیایی سرک جهت مصرف کشاورزان تحت پوشش شرکت های تولید کننده بذر اعم از بخش خصوصی، تعاونی های تولید روستایی و مجتمع های کشت و صنعت استان در زمینه تولید بذورر گندم و جو آبی در طبقات مختلف بذری و همچنین اهمیت تحقق کمی و کیفی برنامه بذر استان با رعایت اولویت امر توزیع در مزارع مذکور، نسبت به تخصیص کود اوره بیشتر، کلیه اقدامات در جهت تأمین بموقع کود سرک مازاد انجام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید