فعالیتهای انجام شده در تعطیلات نوروز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان

فعالیتهای تعطیلات نوروزی این مدیریت شامل بارگیری و حمل از مبدا این استان به استانهای دیگر ، به میزان 528 تن کود اوره، تخلیه و دپو 2723تن کود اوره در انبارهای اسکله شهید رجایی - بندرعباس و بررسی و ثبت آمارهای حمل و تخلیه کشتی

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید