توزیع سهمیه کود تولید کنندگان بذر جو

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

 حسب هماهنگی انجام شده کمیته فنی بذر استان ومکاتبه صورت گرفته توسط معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی  مقرر گردید به تولید کنندگان بذر گندم و جو پیمانکاران بذری به ازای هر هکتار کشت دو کیسه کود اوره  توسط شرکت تخصیص ودر قبال اخذ وجه  تحویل گردد که مقدمات کار فراهم شده و با تامین کود لازم اقدام خواهد شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید