موجودی برداری کارگزاریها

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

با توجه به افزایش قیمت کود اوره ، این مدیریت از مورخ 97/12/20 لغایت 97/12/23 با هماهنگی وحضور نماینده  معاونت بهبود  تولیدات گیاهی سازمان و نماینده مدیریت حراست سازمان  نسبت به موجودی برداری از43 دستگاه انبار  کارگزاران شهرستانهای استان  اقدام نموده و ضمن شمارش موجودی ، صورت جلسا ت مربوطه  تهیه وتنظیم گردید .لازم به ذکراست از مورخ 97/12/20 همانگونه که استحضار دارید کود اوره  به قیمت کیلویی8393 ریال در کیسه های 50کیلوگرمی به مبلغ 419650 ریال تعیین و به کشاورز تحویل می شود

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید